Elementy ułatwiające odprowadzenie nadmiaru wód opadowych z nawierzchni, występujące w kilku odmianach o różnym profilu.
PŁYTA ŚCIEKOWA KORYTKOWA   PŁYTA ŚCIEKOWA TRÓJKĄTNA PŁYTA ŚCIEKOWA MULDA
refe rfeferef efefefr