Krawężniki Barabaś

Jest niezastąpionym elementem wykorzystywanym przy budowie dróg, ulic, parkingów itd.

 

W przypadku dróg i parkingów projektowanych z myślą o intensywnym ruchu kołowym zaleca się stosowanie krawężników o szerokości 20 cm.