Obrzeża chodnikowe

Obrzeża chodnikowe wykorzystuje się do budowy nawierzchni chodników i ciągów pieszych. Stanowią one zwieńczenie powierzchni ułożonej z kostki brukowej.

Do zakończeń nawierzchni narażonych na obciążenia zaleca się stosowanie obrzeży o szerokości 8 cm.